- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
 

 

 

 

 

 

 

 


Alternatif akımda; güç sabit kalmak şartı ile elektrik enerjisinin gerilim ve akımı değerlerini ihtiyaca göre değiştirmeye yarayan aygıtlardır.

Amaçları bakımından yapılış tarzları itibarı ile;

Güç (Dağıtım) Trafoları
Ölçü (Akım ve Gerilim) Trafoları
Özel maksatlı Trafolar

 

Trafolar AC işaretin genliğini istenilen genlikte işarete yükseltilmesi veya düşürülmesi amacıyla kullanılır. Trafolar sadece genlikdeğişimi sağlayıp, frekans değişimi ya da dönüşümü sağlayamazlar. Eğer istenilen işaretin fem frekansı hem de genliği değiştirilecekse bu tip durumlarda frekans konvertörü kullanımı uygun olacaktır.

AC genliğin yükseltilmesi veya düşürülmesi için iki tip trafo kullanılır. Düşük frekanslarda sac nüveli trafolar, yüksek frekanslı çalışmalarda ferrit nüveli trafolar kullanılmaktadır.

Trafoda bir diğer tip sınıflandırma da izolasyon durumuna göre İzole Trafo ve Oto Trafo olarak yapılmaktadır.

İzole Tip Trafo : Şebeke ile yükün birbirinden yalıtılması amacıyla kullanılır. özellikle yüksek gerilim farklı dönüşüm oranlı trafolarda izole trafo seçilir. Örneğin, 220V/12V trafo 220V/48V ya da şebekede meydana gelen manyetik gürültülerin yüke yansımasını önlemek amacı ile kullanılabilir. Bir başka kullanım amacı ise insan sağlığının tehdit altında olacağı yerler olabilir.

Oto Tip Trafo ( Auto transformator ) : Yine gerilim dönüşümünde kullanılan 2.tip trafodur. Özellikle maliyetinin daha düşük olması ve boyutlarının izole trafolara göre çok daha küçük olması sebebiyle tercih edilir.
3 fazlı ve 1 fazlı trafolar olarak sarılmaktadır. 1 fazlı trafolarda EI ve UI kullanılırken, 3 fazlı trafolarda EI veya parçalı saclar kullanılmaktadır. Üç fazlı trafolar da kendi aralarında;

Yıldız - Yıldız Trafo
Yıldız - Üçgen Trafo
Yıldız - Zikzak Trafo

Üçgen - Yıldız Trafo
Üçgen - Üçgen Trafo
Üçgen - Zikzak Trafo

olarak sarım tiplerine sahiptirler. Burada kullanım yerine göre trafonun sarım tipi seçilir. Zigzag tip kullanımındaki gaye işaretin faz açısını da değiştirip özellikle doğrultucu ünitelerinin çıkış ripple 'nın daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

Trafonun çalışma gerilimine göre sınıflandırılması;

1 - Yağlı Tip Trafolar
2 - Kuru Tip Trafolar

Yağlı tip trafolar özellikle 10.000V ve yukarı gerilimerde tercih edilirler. Bunun sebebi ise bu çalışma gerilim sahası sargılar arası atlamalara neden olup, bir müddet sonra arızalanması söz konusu olabilir. Yağlı tip trafolarda sargılar arasındaki ******************** zayıflatılarak güvenli bir çalışma elde edilir. yaplı tip trafoların bir diğer kullanım amacı ise yüksek güçlerde ortaya çıkan aşırı ısının tasfiye edilebilmesi amaçlıdır. Yağlı tip trafoların kullanım sahası orta gerilim şebekeler gerilimin kullanılabilir gerilimlerle düşürülebilmesi.


Trafo - İzolasyon Trafosu - 1 Faz İzole Trafo - 3 Faz İzole Trafo - Oto Trafo - 1 Faz Oto Trafo - 3 Faz Oto Trafo - Kumanda Trafosu - CE'li Trafo - Endüktör -
Regülatör - Statik Regülatör - Servo Regülatör - Akü Şarj Redresörü - Teknik Servis - İletişim - Artsan Enerji

İzole trafosu - Oto Trafo - Kumanda trafosu - Endüktör